HOTEL “DEVOTEE”
Mr. Krishna BahadaurMahara

Dhangadhi-5, Hasanpur, Kailali District, Nepal
Tel: 00977-91-521618, 523918
Fax: 00977-91-524409
www.hoteldevoteenepal.com

HOTEL “SAATHI”
Mr. Sanjay Kumar Chaudhary

L.N. Chowk, Dhangadhi, Kailali District, Nepal
Tel: 00977-91-521350,523488
Fax: 00977-91-526120
E-mail: hotel_saathi@yahoo.com
www.hotelsaathinepal.com


Mr. Pramod Pathak

Email : pathakpramod@gmail.com
Cell : 0977-9848486680

RAIKA TOURS AND TRAVELS LTD.
Mr. Amar Bahadur Shahi

P.O.Box: 21515, Kathmandu, Nepal.
Tel: 00977-14426880/4426890/4422994
Cell: 00977-9851031772
Fax: 00977-1-4426629
E-mail: raaika@mos.com.np
www.raaikatours.com

NEPAL WILDLIFE RESORT
Mr. Bhim Bahadur Shahi

Bardia National Park
Thakurdwara-6
Tel: 00977-1-442-6642
Fax: 00977-1-444-1157
Cell: 00977-9741054217
E-mail: nepalwresort@gmail.com
www.nepalwildlife.net

Hotel Jalsa

Hotel Jalsa Pvt. Ltd
Ratopul- 04, Dhangadhi, Kailali, Nepal
091- 523977, 523959
523978, 523981, 523987
nfo@hoteljalsanepal.com
www.jalsanepal.com